Mong muốn của mình là Binh Duong phải có Trung tâm đào tạo Marketing Online riêng, và anh em Binh Duong sẽ được nhiều quyền lợi, giá trị nhất như: Học được tốt nhất, đi lại gần nhất, support ok nhất, đạt được thành công nhất