• Quảng cáo đáp ứng đi kèm kết quả tìm kiếm đang ở giai đoạn beta và có thể không có sẵn cho tất cả các nhà quảng cáo AdWords.
  • Quảng cáo đáp ứng đi kèm kết quả tìm kiếm sẽ tìm hiểu và cải thiện theo thời gian, vì vậy hãy nhớ thường xuyên theo dõi hiệu suất và trạng thái quảng cáo của bạn.
  • Quảng cáo đáp ứng đi kèm kết quả tìm kiếm hiện có bằng tiếng Anh và sắp có bằng các ngôn ngữ khác.

Lợi ích

Quảng cáo đáp ứng đi kèm kết quả tìm kiếm có thể giúp bạn:

  • Tạo quảng cáo linh hoạt thích ứng với chiều rộng thiết bị, nhờ đó, bạn nhiều khoảng trống hơn để chia sẻ thông điệp với khách hàng tiềm năng.
  • Tiết kiệm thời gian bằng cách cung cấp nhiều tùy chọn tiêu đề và mô tả, sau đó cho phép AdWords hiển thị các kết hợp có liên quan nhất với khách hàng của bạn.
  • Tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn với nhiều tùy chọn tiêu đề và mô tả để quảng cáo của bạn có cơ hội cạnh tranh trong nhiều cuộc đấu giá hơn và khớp với nhiều cụm từ tìm kiếm hơn.
  • Tăng hiệu suất của nhóm quảng cáo bằng cách thu hút thêm nhấp chuột và chuyển đổi mà quảng cáo văn bản hiện tại của bạn không thu hút được, vì quảng cáo đáp ứng đi kèm kết quả tìm kiếm giúp bạn cạnh tranh trong nhiều phiên đấu giá hơn.

Cách hoạt động

Bạn càng nhập nhiều tiêu đề và mô tả, AdWords càng có nhiều cơ hội phân phát quảng cáo phù hợp hơn với cụm từ tìm kiếm của khách hàng tiềm năng. Điều này có thể cải thiện hiệu suất quảng cáo của bạn.

Sau khi bạn nhập dòng tiêu đề và mô tả, AdWords sẽ kết hợp văn bản thành nhiều kết hợp quảng cáo theo cách để tránh tình trạng dư thừa. Theo thời gian, AdWords sẽ kiểm tra các kết hợp quảng cáo triển vọng nhất và tìm hiểu những kết hợp nào có liên quan nhất cho các cụm từ tìm kiếm khác.

Điểm khác biệt giữa quảng cáo đáp ứng đi kèm kết quả tìm kiếm và quảng cáo văn bản mở rộng

Quảng cáo đáp ứng đi kèm kết quả tìm kiếm khác với quảng cáo văn bản mở rộng theo hai cách:

  1. Nhiều không gian hơn. Quảng cáo đáp ứng đi kèm kết quả tìm kiếm có thể hiển thị tối đa ba tiêu đề thay vì hai tiêu đề và có tới hai trường mô tả dài 90 ký tự (thay vì một trường mô tả dài 80 ký tự).
  2. Linh hoạt hơn. Bạn có thể cung cấp tối đa 15 tiêu đề và 4 mô tả cho một quảng cáo đáp ứng đi kèm kết quả tìm kiếm và AdWords sẽ tự động hiển thị các kết hợp khác nhau tùy thuộc vào cụm từ tìm kiếm.

Tất cả các trường khác của quảng cáo đáp ứng đi kèm kết quả tìm kiếm và quảng cáo văn bản mở rộng đều giống nhau.